Preek van de week

Voorganger: Ds J. Wessels uit Veenendaal | Tekst: Handelingen 27 vanaf 21 | Thema: Hoe overleef je een scheepsramp?

Het gaat over een storm en zelfs een schipbreuk. Paulus is onderweg naar Rome en het schip komt in een zware storm terecht. Wat kunnen wij daarvan leren als kerken in Coronatijd. Hoe overleef je een scheepsramp? In de bijbeltekst worden 3 adviezen gegeven:

  1. Houd moed. De bemanning is wanhopig na 14 dagen een speelbal van de golven te zijn geweest. God zegt tegen Paulus: Je MOET voor de keizer verschijnen. God had een plan met Paulus. Daarom kan Paulus  zeggen: “Houd moed.” Hoe is dat met ons in deze tijd? Je zal maar moederziel alleen in een bejaardenhuis zitten, ongeneeslijk ziek zijn, werkloos geworden zijn door de crisis. Wat zien wij als onze rol in deze crisis? God heeft ook met ons een plan. God heeft deze wereld in onze handen gelegd om hem met alles er in te beheren en zijn boodschap van liefde en vergeving uit te dragen.
  2. Blijf aan boord. Als het schip op de kust dreigt te lopen verlaat de bemanning het schip. Wat zou u doen? Paulus zegt: Als zij niet aan boord blijven kunnen JULLIE niet gered worden. Hij praat niet over zichzelf, maar over allen aan boord. Hoe is dat met ons. Doordat we niet meer bij elkaar komen raken mensen uit beeld, ouderen, maar ook jongeren. Hoe kunnen we solidair blijven met mensen, die geen keuze hebben?
  3. Roeien met de riemen die je hebt. Paulus brengt mensen bij elkaar en dankt God. Als ze van boord moeten, gaan ze allemaal en bereiken zwemmend of met hulp van alles wat drijft de kust. Roeien met de riemen die je hebt is: je talenten inzetten voor de medemens. Er zijn mogelijkheden te over. Misschien zegt u “Ik ben Paulus niet en ik heb ook niet zo’n rotsvast vertrouwen in een goede afloop. Waar haal ik de moed vandaan om anderen moed in te spreken.” Het antwoord is: Je mag het gewoon aan God vragen. God, die ons kent en ons liefheeft weet, wat we nodig hebben zelfs nog voordat we er om vragen.

Wilt je de hele dienst zien en horen klik dan op de afbeelding hieronder om naar het archief te gaan:

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.