Van de diaconie, juli 2020

In juli en augustus is de deurcollecte bestemd voor een project dat zich richt op de onderwijzers in Zambia.

Projectomschrijving

Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet. Wie niet kan lezen, vindt moeilijk een baan. Zambian Mission Support (ZMS) gelooft dat onderwijs een belangrijk middel is om die vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarom steunt ZMS in de omgeving van Petauke zo’n twintig scholen die door de dorpsgemeenschappen zelf zijn gestart. Vrijwilligers krijgen van ZMS training in onderwijsvaardigheden. Zo kunnen zij hun eigen kinderen in de lokale taal lesgeven.

Waarom dit project?

Marianne Hendriksen werd in 2007 door de gemeente van Nunspeet uitgezonden naar Zambia. Ze werkt daar voor de organisatie Zambian Mission Support die zich richt op evangelieverkondiging, landbouwtraining en onderwijs. In 2015 deed Marianne een beroep op deputaten diaconaat met een vraag om financiële steun van het onderwijsproject. Dorpsgemeenschappen die een schooltje willen stichten, mogen een beroep doen op de kennis van Marianne’s team. Het team verzorgt trainingen en onderwijspakketten.

Impact

Het project heeft inmiddels bijgedragen aan het opzetten van 35 schooltjes. Soms moet er een schooltje stoppen, omdat de ouders geen bijdragen leveren. Regelmatig komen er nieuwe schooltjes bij. Niet alleen de kinderen profiteren van het onderwijs. Als een gemeenschap zich samen inzet voor een school, komt dit het hele dorp ten goede. Gelukkig draait het project op meestal goed gemotiveerde onderwijzers. Dat is erg belangrijk want zij krijgen weinig tot niets betaald voor hun werk. Ze moeten zelf zorgen voor hun eigen inkomsten.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.