Tijdcollecte

Omzien naar elkaar is belangrijk, zeker in deze tijden merken we dat! Dit ‘omzien naar elkaar’ willen we handen en voeten geven door het houden van een tijdcollecte in samen werking met Stichting Present. Present slaat een brug te zijn tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden en biedt daarmee de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Zij werken vanuit het aanbod van groepen vrijwilligers en sluiten aan bij de wensen van de groep. We willen graag op zaterdag 31 oktober aan de slag. Wij geven aan welk dagdeel/welke dagdelen we beschikbaar zijn en welke talenten/wensen we hebben. Present zoekt een geschikt project bij deze wensen en talenten. Hierbij houden ze rekening met de RIVM richtlijnen door bijvoorbeeld in kleinere groepen te werken. Komende week ontvangt u per email een formulier waarmee u zich aan kan melden. Aanmelden bij uw wijkdiaken kan ook. U kunt zich individueel opgeven of als groep, bijvoorbeeld met uw wijkkring, bijbelstudiegroep of leeskring. Doet u ook (weer) mee? De Diaconie

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.