Ondertussen in Grace Church, okt 2020

Het afgelopen half jaar hebben we in Grace Church, net zoals in veel andere kerken, vergaderd via een digitaal platform. Omdat we een kleine gemeente zijn, deden we dat via Zoom en zo konden we ook met elkaar communiceren rond de dienst. We voelden ons zo heel betrokken bij de eredienst en dat is fijn. Daarnaast vieren we zo ook samen het avondmaal, zingen we samen (alleen de voorzanger is te horen) en bidden we voor elkaar, middels een kringgebed.

Sinds kort komen we weer bij elkaar op zondag in onze kerkzaal aan de Liendertseweg. Dat is echt een heerlijk gevoel. De ventilatie is goed geregeld, naast alle andere maatregelen en ook de registratie van bezoekers. Het is spannend welke mogelijkheden er in de nabije toekomst beschikbaar blijven, nu de besmettingen blijven toenemen. We zijn vol vertrouwen en houden tegelijkertijd rekening met nieuwe beperkingen.

Nu de zomer voorbij is, gaan we vol goede moed weer verder in Gods Koninkrijk. We delen al onze zorgen met Hem, Jezus Christus. We danken onze God en Vader voor veel zegeningen. We erkennen onze totale afhankelijk aan onze God en Vader en vragen om Zijn Geest die ons leidt!

Hartelijke groeten van alle leden van Grace Church. Florence en Nestor, Janine, James, Kevin en Harm

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.