Deurcollecte 27 december 2020

December, een maand waarin we graag samen zijn. Een maand waarin alles lijkt te draaien om gezelligheid met familie en vrienden. Ook in deze maand, of misschien wel juist in deze maand, voelen de dak- en thuislozen dat ze er niet bij horen. Voor deze mensen die er wel zijn, maar niet gezien mogen worden, is dit misschien wel de moeilijkste tijd van het jaar.

De stichting Straatpastoraat geeft met 2 parttime straatpastors vorm en inhoud aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en/of die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening.

Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als volwaardig te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.

Namens Straatpastoraat willen wij u om een bijdrage vragen zodat deze stichting licht en warmte kan brengen in deze donkere maanden.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.