Preek van de week, 7 februari

Voorganger:     Ds. N. Vennik, thema:            Wanneer geef je genoeg?

De tekst van vandaag: 1 Koningen 17: 7 – 16 en Lucas 21: 1 – 4.

Vragen naar aanleiding van de tekst: Wanneer geef je genoeg? En Heeft het misschien te maken met geven met je hart?

In het bijbelgedeelte is sprake van een arme weduwe. Dat is eigenlijk gek, want in de bijbel staat ook, dat God zorgt voor wezen, weduwen en vreemdelingen. God is er voor de zwaksten in de samenleving. Hier klopt dus iets niet?

Weduwen en wezen bijstaan in hun nood is een hoofdzaak van het christelijk geloof. Op diverse plaatsen in het Oude Testament wordt dit aangehaald. Als die zorg er niet is, en de ongelijkheid groeit, wordt de samenleving instabiel en is er een voedingsbodem voor ongeregeldheden.

Jezus zit bij de offerkist en ziet wat iedereen geeft. Rijken geven opzichtig grote bedragen, maar de arme weduwe maar twee muntjes. Het is wel alles wat ze heeft.

Jezus zegt dan dat zij toch meer gegeven heeft dan alle anderen .

Geven uit overvloed is makkelijk en gaat zonder moeite. Jezus telt de bedragen niet. Hij zoekt ook geen geld. Hij is op zoek naar je hart. God wil dat je hem vertrouwt. Zoek EERST het koninkrijk van God en al het andere zal je bovendien gegeven worden.

Jezus nodigt ons uit om stil te worden en te vertrouwen op God.

Hoe is het met ons? We zijn een aangenaam leven gewend. Hoe geven wij en wanneer geef je genoeg? Als je je hart aan Jezus geeft, dan gebeurt er iets in je leven. Dan geef je met je hart. Je krijgt dan als het ware ook de ogen van Jezus. Je ziet onrecht en raakt daar door bewogen.

Jezus zoekt geen geld. Hij zoekt je hart.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.