Preek van de week, 28 maart

Voorganger:     Ds. D. Visser, doopdienst, thema: Jezus zegent een kind

De tekst van vandaag: Numeri 6 : 22 – 27 en Marcus 10 : 13 – 16

Het leven is broos. Er kan zomaar wat gebeuren. Kijk naar wat Corona allemaal niet teweeg brengt.

Toch zijn er nog steeds mensen die zeggen: Het komt goed. Maar hoe dan? Door wie? Door de zegen van God. Door Jezus, die de kinderen zegent.

Het volk Israël is onderweg door de woestijn naar het beloofde land. God zegt tegen Mozes: “De priester moet het volk Mijn zegen (Mijn Naam) opleggen”. Die naam is Here, dat betekent Ik ben (erbij). Als het weer eens niet goed ging dachten de Israëlieten, Is God er nog wel? Maar elke keer mochten ze weer horen: “De Here zegent u en beschermt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en zal u genadig zijn. De Here geeft u vrede.

In de meeste vertalingen wordt het weergegeven als een wens, maar eigenlijk moet je dit lezen als een belofte.

Op Grote Verzoendag brachten ouders hun kinderen bij een rabbi om ze te laten zegenen. In het tekstgedeelte van Marcus brengen mensen hun kinderen bij rabbi Jezus.

De discipelen houden de mensen tegen. Zij zien Jezus als een machtige koning, die geen tijd heeft voor kinderen. Maar Jezus wordt boos. Begrijpen ze het nu nog niet? Je kunt alleen bij God horen als je bereid bent te worden als een kind, afhankelijk, zoals een baby afhankelijk is van de hulp van zijn/haar ouders. Dat zit niet in onze natuur. Die is er op gericht om juist onafhankelijk te zijn.

Als we toegeven, dat we afhankelijk zijn van Jezus, vergeeft Hij de schuld. Dan ontvangen we als kinderen van God Zijn zegen. Dan geeft Hij ons Zijn genade en Zijn vrede.

Wat willen we nog meer? Gezondheid, een mooi leven, een mooie baan. Als dat niet komt, kunnen mensen teleurgesteld raken en afhaken. Totdat de gebrokenheid van deze wereld tot je doordringt, en wat daarin ons eigen aandeel is. Dan besef je, dat je voor genade en vrede afhankelijk bent van God. God zegent wie als een kind is en open staat voor Zijn zegen. Kunnen mensen aan ons zien, dat we gezegend zijn? Want dan kunnen we ook tot zegen zijn voor anderen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.