Preek van de week, 4 april

Voorganger:     Ds. J. Maasland, Jezus leeft – en u, jij en ik?

De tekst van vandaag: Lucas 23 : 55 – Lucas 24 : 12 en Filippenzen 2 : 1 – 11

Iedereen heeft wel een idee waarover het vanmorgen zou gaan. Pasen, het feest van de opstanding van Jezus is de top van de Christelijke feestdagen. Maar ergens van binnen schuurt het. Je krijgt die grote woorden maar moeilijk over je lippen. Het is te hoog gegrepen. “Mijn verlosser leeft”. Geloven we dat ook van binnen? Als je dat niet gelooft wat doe je dan in een kerk?

In Lucas staat dat de liederen als “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” niet klonken op de eerste Paasmorgen. Uit wat je leest blijkt, dat de vrouwen en de leerlingen het ook nog eerst moeten geloven.

De vrouwen zetten zich aan de verzorging van zijn lichaam. Ze schrikken van het open en lege graf en ook van de twee mannen in glanzende gewaden. De twee mannen hebben een mooie boodschap: “Herinnert u zich, dat Hij gezegd heeft, dat Hij zou worden uitgeleverd, gekruisigd en dat Hij op de derde dag weer zou opstaan?” Toentertijd begrepen ze het niet. Nu in eerste instantie ook nog niet. Deze toegewijde vrouwen konden het zich eerst niet herinneren, terneergeslagen als zij waren door Zijn dood. Zij hadden geen actieve herinnering.

Toen ze terug kwamen bij de discipelen en hun overtuigden van wat zij hadden gezien, kwamen de herinneringen aan wat Jezus had gezegd boven. Het valt allemaal op zijn plaats. De vrouwen brengen niet alleen de laatste eer, maar worden ook de eerste getuigen. Het getuigenis van het lege graf, de witte mannen. Het doet iets met ons.

We zijn allemaal kwetsbaar, lichamelijk, maar ook geestelijk. En ook wat ons geloven en vertrouwen op God betreft.

Op de vraag van het thema. Jezus leeft – en u, jij en ik? ” Wij leven door Zijn Geest. Dat wil zeggen. Pasen wordt het in uw/jouw hart als je je door dat woord laat raken

Dan ben je met de vrouwen bij het graf en met Petrus eerst vol verbazing en verwondering. Als Jezus weg zijn levensweg, de diepten door, de hoogten in, jou inspireert om opnieuw te beginnen en werkelijk ernst te maken met het gaan in Jezus voetsporen. Dan kun je leven uit zijn gezindheid verbonden met elkaar en leven tot zijn eer. Dat is Pasen anno nu.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.