Deurcollecte 25 april

Luistergroepen

Projectomschrijving

Veel laagopgeleide en allochtone bewoners uit Amsterdam-Noord ervaren eenzaamheid en teleurstelling in sociale relaties, maar zoeken hier geen hulp bij. Hoop voor Noord is een multiculturele kerk die ernaar verlangt dat wijkgenoten op zoek gaan naar God en zichzelf, met oog voor elkaar. Hart voor Noord – de diaconale tak van Hoop voor Noord – biedt luistergroepen aan om mensen met sociale armoede te helpen meer vertrouwen te krijgen in menselijke relaties, een sociaal netwerk op te bouwen en weer of meer te participeren in de samenleving.

Waarom dit project?

Er zijn veel mensen die over dingen struikelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak voor zichzelf. Het kan een opluchting zijn om te horen dat een ander met dezelfde problemen worstelt. Je kunt hierover in een Luistergroep praten. Er wordt zonder vooroordeel geluisterd  en je kunt van anderen horen hoe zij dingen hebben aangepakt. Tijdens zo’n bijeenkomst doen we voor de afwisseling soms even iets anders dan praten en luisteren: muziek luisteren, een spelletje doen, een gedicht voorlezen.

Impact

Onder de naam De Gulden Middenweg werden vanaf 2014 luistergroepen aangeboden. Veel deelnemers van het eerste uur maken nog steeds deel uit van het sociale netwerk rond de kerk Hoop voor Noord. Deelnemers ervaren dat ze meer vertrouwen krijgen in menselijke relaties, een netwerk opbouwen en meer participeren in de samenleving. Men hoopt dat deelnemers via een stuk persoonlijk herstel ook met de diepere levensvragen aan de slag gaan en zo hun weg naar God en de kerk (terug)vinden.

Wat kunnen we leren?

Integratieve Buurttherapie (IBT) is een preventieve, gemeenschap gebaseerde geestelijke gezondheidsinterventie. IBT wordt wereldwijd toegepast onder ouderen, verslaafden, studenten, migranten en hulpverleners. Met hulp van IBT-trainers zijn de Luistergroepen in Amsterdam Noord opgestart. Vrijwilligers zijn getraind als gespreksbegeleider. Een luistergroep is een gemeenschap met gelijkwaardige relaties waar onderling een gevoel van herkenning en erkenning ontstaat en waar je ontdekt dat je veel van elkaar kunt leren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.