Lied van de maand, april 2021

Onderstaand lied is een lied van de christelijke muziekgroep Sela.

Het is een lied waarin de afhankelijkheid van God word bezongen met veel vertrouwen in Zijn zorg voor Zijn kinderen.

Vooral de tekst in het laatste couplet “Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft” geeft aan, dat daar waar wij het soms niet meer zien zitten en de weg kwijt kunnen zijn, God ons niet alleen laat, maar als wij Hem er om vragen, ons steeds weer de juiste weg wijst. Dat maakt altijd als dit lied wordt gezongen steeds weer een diepe indruk op mij.

Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel

mijn weg gelopen heeft.

Voor een gezongen versie:

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.