Preek van de week, 6 juni

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk, Uitverkoren vreemdeling

De tekst van vandaag: 1 Petrus 1 : 1 – 12

Vreemdelingen hebben vaak het gevoel, dat je niet welkom bent, er niet bij hoort.

De christenen aan wie Petrus schrijft, zijn een vreemde in hun eigen omgeving. Ze behoren tot een minderheid en worden buitengesloten. Petrus wist als discipel van Jezus hoe het was om als vreemdeling tussen eigen mensen te leven.

Vervreemding is ook in toenemende mate het gevoel van christenen in deze tijd.

Maar als christen ben Je niet alleen maar een vreemdeling;  je bent een uitverkoren vreemdeling. Het is bedoeld als bemoediging. Je bent door God uitgekozen. God zorgt voor ons als een liefhebbende vader. We zijn door Hem apart gezet. We zijn geheiligd door de Geest om eerst door God gediend te worden, dat te beleven en dan ook God te dienen. Heiliging is een doorlopend proces. De Geest geeft gaven, maar het gaat ook om de vrucht van de Geest (goedheid, zelfbeheersing, liefde, vriendelijkheid en geduld). Allemaal menselijke eigenschappen; niet hoog gegrepen, maar heel dichtbij.

We moeten, geheiligd door de Geest, steeds beter worden door gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. We moeten Hem volgen, naar Hem luisteren. Maar we moeten ook bereid zijn om offers te brengen door ons leven in dienst te stellen van God. Als je leeft in de vergeving door Jezus Christus, sta je ruim in het leven. Je mag dan altijd opnieuw beginnen. Genade en vrede zijn er in overvloed. Genade is vrolijk en geeft ruimte. Jezus Christus geeft jou ruimte ondanks al je zwakheden en beperkingen als mens. Als je Jezus aanvaardt, ontstaat er steeds meer ruimte door een groeiend geloof.

En naast groeien moet je ook bloeien, want pas als je bloeit kun je vruchten dragen.

Het komt voor ons aan op de keuze om echt te geloven, dat God jou heeft uitgekozen en dat jij dus ook kiest voor God.

Dat betekent: niet meegaan met de meerderheid en niet meehuilen met de minderheid. Weet, dat God jou heeft uitgekozen om wie jij zelf bent. Al vinden vele anderen dat vreemd, het is wel een feit.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.