Preek van de week, 11 juli

Voorganger:     Ds.  J. Groenleer, Gezegend zingen

De tekst van vandaag: Jesaja 52: 4 – 6 en Efeze 1: 1 – 14

De brief aan Efeze is een brief voor en over de kerk. Deze brief begint met een lied.

Toen het geloof werd verteld, was de boodschap: “Het is Gods werk”. De kerk is een minderheid waar onderling ook nog wel verdeeldheid heerst. Dat klinkt niet best, maar het lot van de kerk ligt in Gods handen. Laten we daarom het oog op God gericht houden.

De kerk is er in de eerste plaats om te zingen (God te zegenen). Als je dat vergeet, vergeet je om waarachtig kerk te zijn. Wij  mogen zingen (zegenen) omdat God ons eerst heeft gezegend.

Zegeningen als vergeving en verzoening waardoor je God weer in de ogen kunt kijken. Hij haalt in Jezus Christus het kwaad uit ons leven en draagt de zonde en de schuld uit ons leven weg; vrede, die het leven met God en met elkaar aangenaam maakt en laat groeien, liefde, blijdschap, vreugde en geborgenheid.

Al die zegen is verbonden aan Christus. In Hem wordt ons het leven en Gods toekomst in de schoot geworpen. Zien wij dat? Wij zijn geneigd om de boot een beetje af te houden. Wij hebben er vaak moeite mee om genade ook echt genade te laten zijn. Wij hebben het eerder over onze eigen problemen binnen de kerk of het kerkverband. Dat valt buitenstaanders dan ook vaak het eerst op.

Maar Paulus begint zijn brief met een lied om ons de oren en de ogen te openen voor het wonder van God. Dat we kerk mogen zijn en dat we samen zijn naam groot mogen maken en goed van Hem mogen spreken.

Dat is de grootste gave en grootste opgave van de kerk. Maar dat haalt de krant niet. Waarom niet? Omdat we niet eerst zingen. Met zingen wordt je in de ruimte van God gezet.

We moeten ook wel praten, en ook grondig en goed, maar éérst het lied. Als we daarmee beginnen wordt ons doen en laten ook een loflied.

De Geest is uitgestort. Hij leert ons zingen van Gods goedheid en genade. Aan ons de vraag of wij leven uit die Geest.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.