Preek van de week, 18 juli

Voorganger:     Ds.  A. Broersma, Gods vriendschap werkt nog steeds

De tekst van vandaag: Jesaja 41 : 1 – 11

“Vriendschap met de Eeuwige is een vriendschap voor eeuwig.” Zo staat het ook in psalm 136 “Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.” In deze psalm wordt steeds het eeuwigdurende van Gods trouw herhaald.

In Jesaja 41 leeft het volk Israël in ballingschap in Babel. En Babel wordt bedreigd door de opkomst van het Perzische rijk. Dat brengt onrust onder de mensen. Ook het volk Israël wordt angstig. Jesaja zegt: Hier spreekt de God die de schepper is van hemel en aarde, maar tegelijkertijd spreekt God zijn onvoorwaardelijke steun uit aan het volk. Hij verwijst daarbij naar Abraham, die als vriend van God op reis is gegaan. Abraham ging vol vertrouwen, maar hij moest als vreemdeling wel zelf de weg vinden. Hij leerde zijn leven in handen te leggen van God zijn vriend, die een toekomst aan het bouwen was. God, de vriend van Abraham is tijdens de ballingschap nog steeds de vriend van het volk.

Vriend zijn met God betekent zoiets als zien door de verrekijker van het geloof, en dan ervaren dat God de toekomst in handen heeft. Ook als je in paniek raakt om de situatie in je leven of de situatie in de wereld is God er als vriend om je te troosten, te sterken en te steunen.

God sterkt ons met zijn sterkte zodat wij als sterke mensen de juiste beslissingen kunnen nemen.

God troost als een moeder. God ondersteunt je.

Dat is geen sprookje. God is geen geschiedenis. Na Abraham was Hij er ook voor het volk in Ballingschap en Hij is er ook nu voor ons. Gods vriendschap stopt nooit zoals ook de liedtekst zegt: “Het verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.”

God houdt vast aan zijn belofte om vriend van mensen te zijn.  Vinden wij zijn vriendschap de moeite waard? Met zicht op de toekomst op Gods volmaakte wereld is het dat zeker.

Gods naam is niet voor niets “Ik ben die ik ben en Ik zal er zijn”. Dat geldt nog steeds, ook in 2021. 

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.