Preek van de week, 25 juli

Voorganger:     Alex Nieman leest een preek van ds H. Biesma, Meer dan rotsvaste trouw

De tekst van vandaag: Jesaja 54 : 1 – 10

Wij kunnen zeker zijn van Gods meer dan rotsvaste trouw. Hij bevestigt dat vanuit Zijn schepping. “Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken.”

De woorden zijn in eerste instantie geadresseerd aan Sion/Jeruzalem. Bedoeld wordt hier de gemeente van het oude verbond. Maar ook wij mogen ons deze geweldige woorden toe-eigenen.

Jeruzalem is er op dat moment slecht aan toe. Verwoest en ontvolkt. De Heer laat niets meer van zijn aanwezigheid en liefde merken.

Ook in ons eigen leven kan het soms donker en vol moeite zijn. Gemis, verdriet, pijn van de eenzaamheid, grote onzekerheid over de toekomst. Soms lijkt God ver weg.

God wil bekend staan als een God met een warm en open hart. Als Hij onze zonde en schuld en onze onmacht en verlorenheid ziet, gaat dat Hem aan het hart.

God kent ook onze moeite om Hem zonder reserves te geloven en te vertrouwen. Hij laat ons het plaatje van de bergen zien. Onwrikbaar, ondanks alle stormen en buien en bliksems die er op ingeslagen zijn, maar nog massiever is de belofte van Zijn genade en trouw.

Wat doen wij met deze Goddelijke boodschap van genade, trouw  en vrede? Je kunt zeggen: Oke, als God het zegt, zal het wel zo zijn. Dan hoef ik mij dus geen zorgen te maken.

Maar dat is wel erg oppervlakkig. Als het dan eenmaal zover komt dat bergen wijken en heuvelen wankelen, wat is dan je houvast?

Wij moeten ons oefenen in de beleving van dat houvast. Er is geen beter leven, dan bouwen op de vaste grond van Gods belofte en van zijn verbond. Want al zou de aarde zich verplaatsen, al zouden bergen wankelen en wegzakken in de zee. God is trouw waarheen de wind ook waait.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.