Preek van de week, 8 augustus

Voorganger:     Br. H.J. Takken, Een Pelgrimslied

De tekst van vandaag: Psalm 84

Het is in deze vakantietijd voor velen een tijd om op reis te gaan. Ook in de bijbel is er vaak sprake van reizen. Denk maar aan Paulus, die vanuit Israël via klein Azië tot in Europa reist. Of Abraham, die vanuit Ur op reis gaat naar het land dat God hem beloofde. Jozef en Maria, die moeten vluchten voor Herodes en naar Egypte reizen. En ook Jezus zelf reisde het hele land door.

Zo is er ook in psalm 84 sprake van een reis. De dichter is op weg naar de tempel in Jeruzalem. Een reis naar de woning van God. Psalm 84 is dus een pelgrimslied. De dichter ziet er naar uit om in het huis van de Heer te zijn.

Wij zijn ook pelgrims. Niet fysiek onderweg naar een bedevaartsoord. Wij zijn op reis door dit leven naar het Hemelse Jeruzalem. Leeft bij ons net als bij de dichter het verlangen om God te ontmoeten en om in zijn woning te zijn?

Wat betekende het in die tijd om pelgrim te zijn? Joden moesten volgens voorschrift (Exodus 34) 3 keer per jaar naar de tempel in Jeruzalem reizen. Al met al was je daarvoor in die tijd ongeveer een week van huis. En iedereen moest dat doen, dus je huis was in die periode onbeheerd en dus prooi voor inbraak en plundering. Maar in dezelfde tekst staat ook, dat God voor jou en je akkers zal zorgen als je op reis bent. Pelgrims gingen dus in vertrouwen op reis. Letterlijk staat er “onbevangen”, zonder zorgen.

Maar de reis gaat niet zonder hindernissen. Zo komen ze door een dal van dorheid, wat ook kan worden gelezen als een dal van tranen.

Ons leven leidt soms ook door dorre dalen. Maar dan staat er: Gezegend hij, die op zijn reis door zo’n dal zijn heil bij God zoekt. Dan wordt een dal van tranen een oase.

In vers 4 van psalm 84 staat ook “Zelfs een mus en een zwaluw (eenvoudige vogeltjes) vinden in Gods huis een plek.”

Iedereen is bij Hem welkom. Iedereen, die zijn hulp en kracht van God verwacht.  

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.