Preek van de week, 15 augustus

Voorganger:     Ds. D. Visser, Genieten van Rust

De tekst van vandaag: Hebreeën 3:7 – 4:11

Was voor u de Coronacrisis een periode van rust of juist van onrust?

Het geloof van de Hebreeën wordt bedreigd. Ze hebben Jezus Christus leren kennen en Hem erkend als hun Verlosser, die rust brengt. Het geloof geeft perspectief en vertrouwen en rust.

Maar het leven kent ook tegenslag. Het geloof kan soms op raken of je hebt het zó goed, dat je denkt dat je God niet meer nodig hebt. Kortom er sluipt ongehoorzaamheid/ongeloof in je leven.

Het volk Israël kreeg door God na de uittocht uit Egypte ook een pracht van een toekomst voorgespiegeld. Maar in de woestijn, toen het allemaal wat tegenzat raakten ze hun geloof kwijt. Het gevolg: Ze mochten het beloofde land (de Rust) niet binnengaan.

De Rust (met een hoofdletter), de sabbatsrust moet voor ons nog komen. Wat lijkt het ons geweldig als die nieuwe wereld met zijn sabbatsrust er zal zijn.

Wij zijn gemeente en we proberen Gods weg te gaan, maar het valt ons soms zwaar. Er zit zoveel tegen. In tijden van tegenspoed zoeken we ons heil vaak in het oude normaal. Maar dat oude normaal heeft wel geleid tot een klimaatcrisis. Dat is dus ook niet altijd de juiste weg.

Het is niet, dat je niet mag genieten van het leven, maar doe het wel met het oog op God.

Alleen Jezus Christus geeft Leven (met een hoofdletter). Hij maakt je tot een echt mens. Hij is het die de bron van de onrust in ons leven wegneemt.

Het Coronavirus is niet de bron van onrust, maar het virus van de zonde. Daar komt alle ellende uit voort. En die bron van het kwaad heeft Jezus weggenomen. Daarom zegt de Here: Kom tot mij en geniet van de Rust. Ook vandaag, ook morgen, ook op de Grote Dag van Jezus wederkomst.

Wanneer is die dag dan?

Het verlangen naar die wederkomst, die nieuwe wereld, dat hoort heel erg bij het christen zijn. Christenen moeten leven als mensen op deze aarde met voortdurend in het achterhoofd, dat Jezus misschien al wel morgen terug kan komen.   

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.