Preek van de week, 12 september

Voorganger: Ds. J. van Mulligen, thema: Zangdienst

De tekst van vandaag: 1 Kronieken 16 : 8 – 13 en Openbaringen 15 : 2 – 4

Met liturgie wordt in de kerk de orde van dienst bedoeld. En in onze kerken bestaat die uit de volgende onderdelen:

  • Dienst van het Woord (de preek)
  • Dienst van de gebeden (dankzegging en voorbede)
  • Dienst van de offeranden (de collecte).

Vanmorgen wil ik daar iets aan toevoegen. De dienst van het zingen. Het zingen is een reactie op de woorden van God. In de gelezen tekst is zang de hoofdmoot van de dienst. Zang is nog steeds belangrijk en feitelijk onmisbaar in de dienst. We hebben het in de afgelopen periode gemist omdat het zingen ook een “Dienst” is.

In Openbaringen (een vooruitblik naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) kom je zang ook vaak tegen. Zingen is net als preken, verkondigen en belijden. Als je nadenkt over wat je zingt merk je, dat je met zingen heel wat zegt. Zingen is woordbediening. Dat komt tot uiting in vers 4 van de gelezen tekst. De ark is in de tent binnengebracht, er worden offers gebracht, er word samen gegeten en dan volgt de dienst waarin de Levieten de Heer moeten roemen (gedenken of danken), loven (belijden) en prijzen (uitbundig bejubelen).

In de tekst gaat het om een dienst waarin zang een belangrijk onderdeel is. Zingen is ook niet maar een opvulmoment of een pauze. Het is een wezenlijk onderdeel, ook van onze dienst. Een lied kan soms meer zeggen dan een preek. Ook in een lied kan Gods woord spreken.

Zang komt op veel plekken voor in de bijbel.

In het tekstgedeelte uit Openbaringen wordt de nadruk gelegd op de zang in de Hemel. Rondom de komst van Christus werd ook gezongen door de engelen, door Simeon en Anna.

Zingen is het dienen van God en het dienen van elkaar. Het volk van God is een zingende gemeente. In de Coronatijd hebben we in het ontbreken van zang ook de band als gemeente erg gemist.

Ons lied kan een getuigenis zijn voor anderen. De dienst van het zingen is een dankdienst “met hart en mond en handen.”

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.