Preek van de week, 19 september

Voorganger: Ds. B. Loonstra, thema: Zwart-wit  of tinten grijs

De tekst van vandaag: Psalm 1 : 1 t/m 2 en 4 t/m 6 en 1 Johannes 3 : 1 – 10

Een bekend lied, dat jaarlijks terugkeert in de “Passion” is “Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart.” Mensen zijn niet of goed of slecht.

Als je de tekst leest vanuit de zwart-wit gedachte, lijkt het daar wel zo te worden gesteld.

Psalm 1 zet de rechtvaardigen tegenover de wettelozen.

In 1 Johannes 3 staat: “Wie in Hem blijft zondigt niet” en “Wie zondigt komt uit de duivel voort.”

Dat is behoorlijk schrikken, want wie kan er nou zeggen, dat hij of zij nooit zondigt?

Wat moeten we nou met deze tekst?

In de tijd van psalm 1 bestond er al een tweedeling. Een kleine groep goedwillende gelovigen die voortdurend werden aangevallen en tegengewerkt in een samenleving met een wankele  rechtsorde. Stel je voor, dat onze eigen samenleving gedomineerd wordt door misdaadbendes, hooligans, complotdenkers en anarchisten. Zou je je dan als christen niet bedreigd voelen zonder de bescherming van een bevoegd gezag?

Zo kun je dat ook in 1 Johannes 3 zien. Door dwaalleraars was er een tweedeling in de maatschappij ontstaan. Zij voelden zich beter en keken op de gewone gelovigen neer, want die waren niet ingewijd in de geheimenissen van de geestelijke wereld.

Maar daarmee zondigden die dwaalleraren tegen het gebod van de liefde. Dáár doelt Johannes dan ook op als hij zegt “Wie in Hem blijft, zondigt niet”.

Zonde wordt omschreven als wetteloosheid, liefdeloosheid. Dat was de houding van de tegenstanders van de christenen.

Zoek de invulling van het leven in de liefde van de Here Jezus. Is Hij de bron waaruit je leeft? Verlangen naar Hem geeft evenwicht en stabiliteit aan je bestaan. Je bouwt je huis (je leven) op een rots en niet op zand.

Eens voltrekt God de scheiding op de dag van het oordeel. Voor de gelovigen is dat een dag van bevrijding. Jezus komt je uitnodigend tegemoet: “Kom binnen en vier feest.”

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.