Deurcollecte 29 augustus

In juli en augustus is de deurcollecte bestemd voor een project dat zich richt op voedselzekerheid in Mozambique, een van de armste landen van Afrika.

Projectomschrijving

De inwoners van Mozambique zijn wat voedselvoorziening betreft grotendeels afhankelijk van wat zij zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De lokale organisatie Codesa helpt boerengezinnen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. En dat lijkt te werken! Vrouwen en mannen die een training van Codesa hebben gevolgd en die kennis toepassen, hebben meestal een viermaal grotere oogst dan voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levensonderhoud verkopen zij op de markt. Een opwaartse spiraal die de voedselzekerheid ten goede komt.

Waarom dit project?

Een stuk land verbouwen is in Mozambique een enorme uitdaging. Periodes van grote droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Vaak mislukt dus de oogst door weersomstandigheden en dan lijden veel gezinnen honger. Met de juiste kennis over landbouw is dit (deels) te voorkomen. Bijvoorbeeld: grond dat tijdens extreme hitte wordt afgedekt met plantenresten, droogt minder snel uit. Nog een voorbeeld: de ploeg kan maar beter weer op stal. In Mozambique is het heel droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. In de groeven die de ploeg heeft nagelaten wordt de droge grond gelijk weggespoeld. Codesa wil dat soort kennis overbrengen op de boeren.

Impact

De boeren zijn niet zomaar overtuigd want voor hen voelt deze ‘nieuwe’ methode meer als een oude methode. Het betekent immers weer met de hand inzaaien en de velden vol onkruid laten staan, om bij heftige regenpartijen het wegspoelen van de grond te voorkomen. Deze methode werpt echter – letterlijk en figuurlijk – veel vruchten af. Wie de nieuwe kennis over landbouw toepast, oogst tot 4x meer mais of casava dan voorheen. De boeren worden aangemoedigd om de kennis met elkaar te delen.

Wat kunnen we leren?

Dit programma dat ‘Conservation Farming’ heet wordt ook wel ‘Farming God’s way’ genoemd – landbouw plegen zoals God het bedoelt. Wat voor Mozambique geldt, geldt ook voor ons. Gaan wij in Nederland met onze veeteelt en landbouw om zoals God het bedoelde?

Het verhaal van Filomena

Filomena Roberto leeft in Mucorro en is van jongs af aan betrokken in de landbouw. Ze zegt: ‘Van oudsher brandden we in dit gebied het oude gras voordat we de grond bewerkten voor het nieuwe seizoen. Dit was een normale praktijk. Door deze onwetendheid bleef ik alles op dezelfde manier doen’.

De training van Codesa over conservation farming bracht in haar leven grote verandering. Nadat ze de instructies van de Codesa trainers had opgevolgd, oogstte ze in het seizoen 2019 tweeduizend kilo mais van één hectare; meer dan genoeg om haar gezin het hele jaar te voeden. Ze zegt: ‘Wanneer alle leden van de gemeenschap deze aanpak zouden toepassen, dan is honger hier spoedig verleden tijd en kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen’.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.