Preek van de week, 26 september

Voorganger: Dhr. R. van de Beek, Wat verlangen met je leven doet

De tekst van vandaag: Psalm 27

Verlangen geeft hoop. Het richt ons leven ergens op. Het is ook wat ons vormt.

David zegt: Ik wil daar zijn, waar God woont. Hij verlangt naar de liefde van God. Liefde die zo groot, zo glanzend, zo schitterend is, dat als je die ervaart, je eigenlijk niets anders meer nodig hebt.

Maar dan is David God kwijt. Hij zoekt, maar kan God niet vinden. Desondanks gelooft hij dat God hem niet zal verlaten.

Dat blijkt ook in het vervolg: God is bij mij, waar zou ik bang voor moeten zijn? Hij heeft vertrouwen.

Ook wij missen Gods aanwezigheid soms. Als we naar ons leven kijken, zijn er vele momenten waarop we God niet zien. Dan voelen we ons overspoeld door dingen als ziekte, onzekerheid, verdriet, gemis, pijn. Wat doen we dan? Vluchten we in afleiding of nemen we de rust en zoeken we God?

Er wordt wel gezegd, dat God een plan met ons leven heeft, maar het moet zijn, dat Hij een weg met ons leven heeft. God gaat met ons op de weg van ons leven, met als doel om ons dichter bij Hem te brengen. Wij zijn die weg, en daarmee God, regelmatig kwijt. Vragen wij God dan om ons opnieuw die weg te wijzen?

Als je leeft vanuit het verlangen naar de weg met God, wordt het je passie in deze wereld om die dingen te doen, die je in de richting van God brengen. Dingen, die ons daar van afleiden, brengen ons op een dood spoor. Een verlangen naar wat dan ook moet niet concurreren met het verlangen naar God.

Stellen wij God de vraag: Wijs mij de weg en geef mij geduld om die weg te ontdekken en die weg ook te gaan?

“Verlangen” is binnen onze gemeente het thema voor het komende kerkelijk seizoen. Verlangen naar God, maar kijk ook eens naar andere verlangens (passies) in je leven. Passen die ook in de weg naar God? In het verlangen naar God is alles veilig. En Hij zal je onderwijzen in zijn weg.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.