Preek van de week, 17 oktober

Voorganger: Dhr. H.J. Takken, Genieten van genoeg

De tekst van vandaag: Leviticus 19 :9 – 18

Leviticus is een boek van voorschriften en ook van oproepen tot naastenliefde.

De voorschriften zijn bedoeld om het leven in goede banen te leiden en grenzen te stellen. Bijvoorbeeld een grens aan het werken. Na zes dagen mag je rusten. Maar ook het land moet na 6 jaar bewerken een jaar braak liggen. Alles wat er dan op groeit mag gebruikt worden door iedereen.

Er wordt recht gedaan aan mensen, aan dieren en aan de natuur (aan de Schepping)

God is eigenaar en wij hebben de Schepping in bruikleen. God roept ons op om te leven naar zijn beeld. Bijvoorbeeld: Bij de jaarlijkse oogst niet tot de randen maaien, en wat valt moet blijven liggen voor de armen en de vreemdelingen. Zo ook bij de druivenoogst.

Gods geboden zijn heilzaam voor mens en natuur. Hoe zit dat in onze tijd? Wereldwijd wordt landbouwgrond uitgeput, er werken miljoenen mensen onder omstandigheden, die doen denken aan slavernij, grote delen van het tropisch regenwoud verdwijnen. De grens van wat kan is bereikt en ook wel overschreden. Het nieuws verontrust ons, maar wat doen we er mee? Voor ons is van belang, om te luisteren naar de stem van God. Zijn woorden bieden een weg om te gaan.

Het thema van de Michazondag is “Genieten van genoeg”. Het is een sleutel om de problemen het hoofd te bieden. Genoegen nemen met minder. Genieten van genoeg is best moeilijk, want het betekent, dat je tegen de stroom in moet roeien.

In de bijbel komt het woord zalig voor. Dat betekent “vol zijn van” Gelukzalig is bijvoorbeeld vol van geluk. Zalig ben je als je geniet van genoeg.

God voorziet ons rijkelijk van alles om van te genieten. Dat geeft rust, dankbaarheid en tevredenheid. In 2Korinthe 12:9 staat: Mijn Genade is voor jou genoeg. Als alles je ontvalt blijft toch die Genade dwars door alles heen. Alles wat je daar bovenop ontvangt is een toegift. Gezondheid, een huis, een leven in vrede, gezondheid. Tel je zegeningen

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.