Preek van de week, 31 oktober

Voorganger: Dhr. H. Jonkman, In aanraking met Jezus

De tekst van vandaag: Openbaring 1

Openbaring is een bijzonder en ook best een moeilijk boek. Het is een troostboek, dat als bemoediging gelezen moet worden.

Johannes zat in die tijd in de gevangenis vanwege zijn overtuiging dat hij Jezus Christus als leider ziet en niet de keizer uit Rome. Hij was een zendeling in west Turkije en maakte zich zorgen om het voortbestaan van zijn zendingsgemeenten. In die situatie verschijnt Jezus aan Johannes en zegt: Wees niet bang, Ik zorg voor jou en voor de gemeenten.

Johannes schrijft aan de gemeenten: Ik deel met jullie in de ellende, maar ook in het geloof in Jezus Christus èn in de standvastigheid. Zo is het ook in onze tijd voor christenen. Mensen raken steeds meer het contact met God kwijt. Het wordt ook steeds moeilijker om christen te zijn in het huidige openbare leven. Dus ook wij mogen luisteren naar de bemoediging uit Openbaring.

Johannes zag Jezus in een indrukwekkend beeld met een stem als een ontzagwekkend geluid, gekleed in een wit gewaad tot aan zijn voeten, een teken van koninklijke waardigheid, maar ook het kleed van een priester. Zijn witte haar is een teken van wijsheid. Ogen als een vuurvlam, die alles doorzien. Voeten als brons in het vuur; een teken van een hard en stevig fundament. De zeven kandelaren zijn een verwijzing naar het licht, dat God in de wereld brengt. De gemeenten moeten het licht van God laten zien in de wereld.

God wil aan Johannes duidelijk maken, dat tegenover alle machten en krachten in de wereld, Jezus als Koning een nog veel grotere macht heeft. Jezus legt zijn hand op de schouder van Johannes en zegt: Ik ben de eerste en de laatste. Ik zorg voor de kerk en voor jou.

Denk je eens in wat dat in zijn situatie voor Johannes heeft betekend. Wat een bemoediging.

Voor ons is de essentie van de tekst niet zozeer de beschrijving van het beeld van Jezus, maar Zijn hand op de schouder van Johannes. God, de ontzagwekkende, draagt Johannes, en draagt ook ons vandaag de dag.    

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.