Preek van de week, 14 november

Voorganger: Ds. J.B. Wilmink, Toegang hoort bij thuis

De tekst van vandaag: Efeziërs 2

Toegang is een kernwoord in deze tijd. Je moet wachtwoorden hebben om toegang te krijgen tot internetsites, je moet een QR code hebben om toegang te krijgen tot allerlei locaties. Als je geen toegang hebt sta je er buiten. Waar je toegang hebt voel je je thuis.

“Wij hebben toegang tot de Vader” schrijft Paulus. God is Koning, en je voelt je bij een koning misschien niet op je gemak, maar Hij is ook een Vader en ziet je en houdt van je. Hij zorgt voor vrede in je hart.

De toegang tot God is niet vanzelf. In het Oude Testament was er de tent van toegang tot de Vader (de tabernakel). Maar makkelijk was die toegang niet. Alleen de hogepriester mocht er één keer per jaar naar binnen en er werden offers gebracht om aan die toegang te werken.

Dankzij het offer van Jezus hebben wij ook toegang. Toen Hij aan het kruis stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. De toegang tot God werd vrijgemaakt.

Zo nodigt God ons ook vandaag. God is uit op ontmoeting. Hij zorgt er voor, dat we Hem vinden door de Geest. De Vader geeft toegang tot Zijn hart, de Zoon maakt die toegang vrij en de Geest zorgt dat we naar binnen gaan. Samen zijn ze de enige ware God. Zie je ook de beweging in God zelf? De beweging die liefde heet? Voor liefde zijn minstens twee personen nodig. Onze God is met z’n drieën. God omhelst ons met twee armen. De ene arm is de Zoon, de andere arm is de Geest. Je voelt hoe geliefd je bent. Zij nemen ons op in de kring en nodigen ons uit in de beweging van liefde.

Daarom mogen wij Hem kennen als de drie-enige. Hij is geen verre God. Hij is onze Vader. Als jouw hart nog maar zacht klopt, klopt Zijn hart op jouw hart. De drie, ze strekken hun armen uit en zeggen “Kom je?”

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.