Lied van de maand, oktober 2021

Opwekkingslied 520 “Wees mijn verlangen”

Dit lied is een vertaling van de bekende Engelse hymne ‘Be Thou My Vision’. De oorsprong van het gebed dat in dit lied wordt gezongen, gaat eeuwen terug maakte deel uit van de gebeden in de Ierse klooster-traditie. De muziek komt van een traditionele Ierse volksmelodie. De Nederlandse tekst is van Elly Zuiderveld-Nieman.

De tekst sluit aan bij het jaarthema van onze gemeente voor het seizoen 2021-2022. Het lied is een persoonlijk gebed waarin we aan God vragen om meer op Hem te mogen lijken. En we spreken ons verlangen uit naar Zijn aanwezigheid on ons leven.

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,

wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht

Als een toren van kracht,

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

Bij U te wonen is al wat ik wens,

Met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

Als ik daar kom in het licht van Uw zon,

Stralend van vreugde, )

Getooid als een bruid )

Gaat mijn verlangen ) 2x

Nog meer naar U uit. )

Wilt u het lied horen?

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.