Gemeentedag 2021: Opgeschreven en gedeelde verlangens

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.