Nieuws uit Grace Church, nov 2021

We zijn het jaar gestart met een Barbecue bij het park Doornse Gat in september. Het was goed elkaar te zien na een vakantieperiode en onze verhalen te delen. Ook de kinderen waren blij dat na de vakantieperiode Grace Kids weer van start is gegaan, zodat ze op hun eigen niveau meer mogen leren over onze Vader. De groep van 4 tot 10-jarigen (doelgroep van Grace Kids) groeit en we zijn dankbaar dat er een aantal leiders bij gekomen is in het Grace Kids Team.

Op 30 oktober komen de ‘Women of Grace’ bij elkaar om samen God te aanbidden en elkaar beter te leren kennen door een ontspannende activiteit.

November is de maand waar speciale aandacht is voor leden die zendingswerk verrichten. We denken bijvoorbeeld aan de twee stellen die werken voor Youth With a Mission (Nestor & Florence en ook Sander & Julia). Willemijn werkt voor stichting Gave. Laten we hen gedenken in onze gebeden.

Welkom

In juli hebben we een nieuwe familie welkom geheten in de kerk. Ik heb Priscilla een aantal vragen mogen stellen over haar tijd in Nederland en dat deel ik ook graag hier.

Judah, Priscilla en hun dochter Joanna komen uit India (Chennai). Judah is hier bezig met een opdracht voor zijn werk en dat is de reden dat ze hier zijn komen wonen. Priscilla heeft ook haar baan kunnen behouden en werkt nu voor de Nederlandse tak van het bedrijf.

In het begin hadden ze last van heimwee naar familie en vrienden. Maar ze zijn goed opgevangen in Nederland en voelen zich hier welkom. India is heel anders dan Nederland. Priscilla noemde als grootste verschil dat het leven in India heel druk is wegens dichte

Thermometer 14 November 2021

populatie en veel verkeer. Reizen naar werk kost veel tijd en er is niet echt ruimte om tot rust te komen en te relaxen. Maar tijdens de weekenden is er heel veel tijd met en voor familie. Families doen dan alles samen, er zijn ook veel festiviteiten. Dat missen ze nu wel.

De taal blijft ook een barrière. Joanna leert de taal vlot tijdens een soort transitiejaar. En ook Judah en Priscilla doen hun best de taal te leren. Ze zijn wel direct op zoek gegaan naar een Engelstalige kerk en zo kwamen ze bij Grace Church terecht.

Op de vraag of Priscilla nog een boodschap heeft voor Nederlandse christenen, deelde zij haar ervaring in India waar er veel kerken zijn zoals Grace Church. In die kerken komen christenen van verschillende plekken en culturen samen en maken ze samen deel uit van Life Groups. Het is belangrijk om voor elkaar te blijven bidden en met elkaar in verbinding te blijven. Achtergrond speelt daarbij geen rol. En meer Engelstalige kerken of initiatieven zouden heel erg helpen voor de internationale gemeenschap!

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.