Deurcollecte 31 oktober

Diaconaal Aandacht Centrum

Het Diaconaal Aandacht Centrum (DAC) is een ontmoetingscentrum waar in een huiselijke sfeer mensen elkaar kunnen ontmoeten. In principe is iedereen welkom, maar in de praktijk zijn onze gasten veelal mensen met weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Het DAC wil voor hen een thuisplek zijn, hun emoties en ervaringen delen. Zo willen wij elkaars naaste zijn, een zichtbaar stukje diaconaal werk voor hen die meer of minder buiten de gevestigde maatschappij vallen Onze visie wordt gevoed vanuit de christelijke principes: barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.

Ruim 1500 mensen bezoeken jaarlijks ons DAC. En allemaal hebben ze hun eigen reden voor dat bezoek. De een komt voor gezelligheid, omdat hij/zij dat thuis mist. De ander komt om zijn/haar eenzaamheid wat te verkleinen. Weer een ander zit vol van een gebeurtenis, belevenis en wil dat delen met anderen. Of iemand heeft hulp nodig en vraagt om advies. Een vierde vindt het gewoon prettig om in een rustig hoekje een puzzeltje te leggen, of op zijn laptop te werken.

Wij hebben een enthousiaste kookgroep, die 2 keer in de maand een heerlijk 2 gangenmenu bereidt. Er wordt gekookt met verse ingrediënten, die met zorg worden uitgezocht.

Samen eten is gezelliger dan alleen. Tijdens de maaltijden, die druk worden bezocht heerst er een gezellige sfeer. Het is een weerkerend ontmoetingsmoment voor onze gasten.

Mij is gevraagd waarom ik het koken in het DAC zo leuk vind. Nu, dat zijn een paar dingen: de gezelligheid  en de saamhorigheid. En het allerbelangrijkst zijn de geweldige reacties van de gasten, als we de maaltijd bij hen opdienen.”

Uit alles blijkt maar weer dat ieder mens uniek is en van harte welkom is in ons DAC. Dit alles kan natuurlijk niet worden gedaan zonder financiële steun. Het is daarom dat de deurcollecte van oktober deze bestemming heeft gekregen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard kijken op: www.daczuidsingel.nl

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.