Preek van de week, zondag 5 dec

Voorganger: Ds. D. Visser, De Here is Heilig en Barmhartig

De tekst van vandaag: Lucas 1 : 39 – 56

Wat vind u van de lofzang van Maria? Ze heeft het nergens over haar kind. Eerst gaat het over Maria als vertegenwoordiger van het volk Israël, als dochter van Abraham. Daarna gaat het om de heiligheid en de barmhartigheid van de Heer.

God uit de Hemel wordt mens op aarde. Hij komt als het ware incognito. Wij denken bij God vaak aan grootheid en macht, maar zijn grootheid zit juist in het kleine.

Als Maria over zichzelf zingt, zingt ze ook over het volk in een tijd van crisis. Wat valt er in zo’n tijd te verwachten? Maar in het evangelie klinkt juist door dat we alles mogen verwachten.

Maria zingt: “God is mijn redder”. God geeft zichzelf, Zijn hart, Zijn Zoon en zijn Zoon geeft zijn leven, omdat Hij wil, dat we een leven met Hem kennen en Zijn weg gaan.

Maria was als het ware zwanger van het woord en daarom eert ze de Here. Daarom zingt ze het uit.

De lofzang van Maria is eigenlijk een revolutionair lied. “Alle machtigen stoot Hij van de troon, alle rijken vernedert hij”. Schrikt u daar niet van? Wij zijn toch ook rijken? En de hoogmoedigen? Kijk dan eens naar jezelf. Ben je dat niet ook?

Maar God zegt: Zo heb ik de mensen niet geschapen, zo heb ik het niet bedoeld. Hij kwam in Jezus om ons te redden, om ons te verlossen van onze eigenwaan.

Kerst betekent, dat God van Zijn troon komt om ons te dienen, om ons te vertederen door zijn barmhartigheid. Wij moeten onszelf zo in het licht van het evangelie zien, dat we hetzelfde zeggen als Maria: “Mij geschiede naar uw woord”. En Elizabeth zegt: “Wat de Heer gezegd heeft dat zal gebeuren”.

Als je dat gelooft en belijdt en Jezus ziet in al Zijn liefde, dan val je van je troon omdat je gelooft in Jezus als Heiland. Hij is gekomen en Hij zal komen en daarom zingen wij vol verwachting met Maria deze lofzang.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.