Lied van de maand, december 2021

De vier weken voorafgaand aan Kerst heten in de kerkelijke wereld “Advent”. Het is een periode waarin christenen uitzien naar de geboorte van Jezus. Zijn geboorte is voor christenen het teken van Gods vredelievende bedoeling met ons mensen. Jezus is de schakel tussen God en de mensen. Door Zijn komst mogen christenen zich kinderen van God noemen en zich ook verzekerd voelen van zijn nabijheid en bescherming.

De verzameling liederen in onderstaande link geven blijk van die verwachting en de vreugde omdat God zelf naar de wereld kwam om ons met Hem te verzoenen. 

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.