Ichthus missionair

Als kerk van Jezus Christus hebben wij de opdracht naar buiten te treden, het zoutend zout te zijn en het licht op de kandelaar. Jezus zegt zelfs dat we het al zijn! In de Ichthuskerk kennen we een groep die zich bezighoudt met missionaire activiteiten. Velen denken dan aan evangelisatie. Maar missionair zijn omvat meer. Het gaat om wat wij te bieden hebben voor de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld herstel van relaties tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mens en schepping. Doordat we dit als gemeente samen doen komen we verder en kunnen we op betekenisvolle wijze invulling geven aan Jezus’ missie. Met zijn boodschap treden we naar buiten en zijn we een open en levende gemeente die gefundeerd op het evangelie van Jezus Christus relevant kan zijn voor de samenleving.

De regiegroep Ichthus missionair kon gehinderd door corona in de laatste bijna 2 jaar weinig activiteiten ontwikkelen. Er waren genoeg ideeën, zoals bijvoorbeeld Gluren bij de buren, maaltijd met onze buurt, meedoen met de Bachdag, opvoedcursus enz. Maar helaas… lock down op lock down. Tot deze zomer alle stoplichten op groen sprongen. We konden zelfs dansen met Jansen. Rond die periode vatten wij het plan op een kerstconcert met de bekende christelijke zanger Gerald Troost in de Ichthuskerk te organiseren. Dit zouden we dan samendoen met de organisatie “Zingen in de kerk”. Alle draaiboeken waren klaar, taken waren verdeeld, kortom medio november waren wij er klaar voor! Maar helaas, na de persconferentie van eind november bleek dat al het werk zowel bij ons als bij Zingen in de kerk naar de prullenbak kon worden verwezen. Heel erg jammer.

Doen wij dan helemaal niets met kerst? Jawel, zeker wel! De gezamenlijke Amersfoortse binnenstad kerken wilden voor kerst een flyer verspreiden met een uitnodiging voor de diensten van de kerken in het centrum van Amersfoort. Wij als Ichthuskerk deden dit jaar voor het eerst mee. De flyer zou een kerstgroet van de kerken zijn met op de achterkant de diensten met aanvangstijdstip. Maar hoe doe je dit nou in corona tijd, waarin slechts een zeer beperkt aantal mensen de dienst fysiek bij kan wonen. Gelukkig bleken alle kerken in de binnenstad te beschikken over de benodigde digitale hulpmiddelen voor streaming van de diensten. Daarom werd besloten bij elke kerk het website adres te vermelden, zodat mensen de diensten digitaal kunnen bekijken.

Op 18 december gingen wij dus op pad met flyers die we bij ongeveer 400 huishoudens in ons deel van de binnenstad hebben bezorgd. Hopelijk werd deze kerstgroet van ons aan de binnenstadbewoners op prijs gesteld.

Regiegroep Ichthus missionair.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.