Preek van de week, zondag 19 dec

Voorganger: Ds. J.B. Wilmink, Vernedert en gekortwiekt

De tekst van vandaag: Jesaja 7 : 1 – 17 en Jesaja 10 : 33 – Jesaja 11 : 5

De tekst voor de preek komt uit Jesaja 11. Deze tekst moet gelezen worden tegen de achtergrond van wat er aan vooraf gaat. Het is niet alleen een mooie, maar ook heel ernstige tekst. “God de Heer van de Hemelse machten houwt met geweld de takken af. De statigste stammen worden neergehaald.” Hier gaat iets verloren. Het gaat hier over het huis van David (hoge statige bomen). God maakt een eind aan het koningshuis van David.

Maar God gaat verder en wel met een twijgje van een afgehakte stronk. Bijna onzichtbaar mooi.

Achas wordt door machtige vijanden bedreigd. Hij geloofde niet dat God hem helpen kon. Hij ging het zelf wel oplossen. Gods woede keert zich tegen de arrogantie, de trots en de pracht en praal.

Maar dan komt Hij met het twijgje uit de afgehouwen tronk van Isaï, de vader van David, het boertje uit het “gat” Betlehem. Om Zijn plan te kunnen uitvoeren gaat de Heer terug tot vóór David.

Het is uiteindelijk een spruit, die opkomt van omhoog. Zacharias zong ook van de opgang uit de hoge. De vervulling van de belofte moet echt van boven komen.

De geschiedenis toont een wending. Wat kan zoiets nou voor ons betekenen?

Gebeurt er in het Europa van hier en nu niet iets soortgelijks? Het voorheen christelijke Europa is verworden tot het continent van de geloofsafval. Heeft God het gehad met Europa en gaat Hij terug tot vóór Rome, tot vóór Luther en Calvijn naar de kerk van de allereerste tijd om van daaruit een andere richting in te slaan?

Aan het oude vertrouwde lijkt een einde te komen. Een nieuw begin komt daarvoor in de plaats.

God gaat hoe dan ook verder. In die zin geeft dat twijgje uit de tronk van Isaï een profetie van een nederige Messias met een rijke belofte van de Geest.

Gods werk gaat door, zorg, dat je erbij bent.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.