Lied van de maand, kerst 2021

Kerst wordt in de westerse wereld uitbundig gevierd. Met veel feestverlichting, versiering, een overdaad aan eten en luxe cadeaus.

En hoewel Kerst wel een echt feest is, is het in essentie niet die uitbundigheid. Kerst is een feest voor de geest.

Jezus kwam ook niet met veel feestgedruis. Hij werd bijna onopgemerkt geboren in een stal.

Het alom bekende kerstlied “Stille Nacht” getuigt van de werkelijke betekenis van Kerst. Jezus kwam met een missie. Hij kwam om ons te verlossen van een leven gebaseerd op de drang naar steeds meer, steeds uitbundiger, steeds groter. Hij bracht een boodschap van vrede en heil in het hart van ieder die daarvoor open staat.

Liedtekst:

Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

werd geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

werd G’ op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor,

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.