Preek van de week, zondag 2 jan

Voorganger: Ds. D. Visser, Wat doe ik in de kerk?

De tekst van vandaag: Hebreeën 10 : 19 – 39

Waarom houden we eigenlijk kerkdiensten? Voor een goede preek, om samen liederen te zingen? Je moet er tenslotte wel wat aan hebben, toch? Of moet juist God er wat aan hebben? Dat Hij luistert naar wat wij er van maken?

We gaan naar de kerk om te oefenen voor de tijd dat Jezus terug komt. Je bent met elkaar met hart en ziel voor Hem bezig.

Bij de Hebreeën was het gemeenteleven een beetje ingezakt. Een aantal gemeenteleden vond het niet meer nodig om naar de diensten te komen.

Het gaat er om hoe je er zit. Doe je mee of zie je zo’n kerkdienst als een one-man show?

Jezus heeft voor ons het offer van zijn leven gebracht, is teruggegaan naar de Vader en heeft daarmee voor ieder de weg gebaand. Wij mogen daardoor zonder schroom tot God naderen. Laten we dat dan ook doen door elkaar aan te moedigen en aan te sporen tot geloof. Een samenkomst is bedoeld om te naderen tot God. Het is eigenlijk eventjes de Hemel op aarde.

Iedereen twijfelt wel eens en in een dienst moet je geloof dan weer versterkt worden. We mogen in de kerk ook bidden, dat we het geloof krijgen.

Een kerkdienst is er ook om elkaar aan te sporen. Soms zoek je een stukje bemoediging voor jezelf, maar ook eensgezindheid en betrokkenheid op elkaar. Dat je houdt van elkaar binnen de gemeente maar ook naar buiten toe.

De vraag is: Komt voor ons en door ons de bedoeling van de kerkdienst tot zijn recht? Dat we leven met en voor elkaar.

De bedoeling van het gemeente zijn is onder de leiding van de Heilige Geest elkaar bemoedigen, te troosten en te vermanen. Dat laatste is wel lastig, maar als je echt van God en van elkaar houdt, vind je een liefdevolle weg en de juiste toon om elkaar terecht te wijzen als dat nodig is.

Als je echt van elkaar houdt ben je elkaar tot zegen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.