Preek van de week, zondag 23 jan

Voorganger: Ds. J.C. Wessels, Joshua fit the battle

De tekst van vandaag: Jozua 6:1-5, 12-19 en 24-25

We staan aan het begin van een nieuw jaar met nieuwe voornemens, nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen.

Jozua en het volk keken ook met verschillende gevoelens naar de toekomst. Al Jozua zich afvraagt hoe hij het moet aanpakken, staat hij plotseling oog in oog met een boodschapper van God. En die geeft Jozua een belofte van God mee: “Ik de Heer lever Jericho aan jullie uit.”

Wat een bemoediging moet dat zijn geweest voor Jozua en het volk. Met zo’n bemoediging kun je het nieuwe jaar met vertrouwen ingaan. Het betekent geen makkelijke weg, maar je weet je wel altijd geborgd bij de Heer. Dat betekent niet dat je achterover kunt leunen. Dat konden Jozua en het volk ook niet. Ze moesten in beweging komen. Niet vechten, maar lopen. Geen militair machtsvertoon, maar een gebedswandeling. Een voorbeeld van leven in de wetenschap van de overwinning van onze Heer Jezus Christus. Niet door kracht of geweld, maar door Zijn Geest.

De kracht van Gods liefde is altijd groter.

Op de zevende dag juicht het volk, dan storten de muren in en wordt de stad met de ban geslagen. Dat klinkt hard en wreed, maar het was dan ook een straf voor het trotse verzet tegen de God van Israël.

Toch heeft de straf nooit het laatste woord, want de familie van Rachab wordt gespaard omdat ze geloofde. Voor haar en haar familie is er genade. Zij wordt deel van het volk van God.

Misschien vraagt u zich af: Hoe kun je God liefhebben en dienen in een wereld waarin zoveel slechte dingen gebeuren? De bijbel zegt dan: “Bidt en je zult ontvangen. Zoekt en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor je open gedaan worden.”

Christus heeft de wereld overwonnen. Wij hoeven alleen maar achter Hem aan te gaan.

En dat niet door eigen kracht of macht, maar met de hulp van Gods Geest. Dan ligt de toekomst open. Dan tuimelen muren om, hoe sterk en hoe hoog ze ook zijn.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.