Preek van de week, zondag 30 jan

Voorganger: Ds. A. Dingemanse, “Jezus nodigt u dringend uit”

De tekst van vandaag: Mattheus 11 : 25 – 30

In de tekst gaat het over een juk, een draagbalk, die over de schouders werd gelegd om zware dingen te kunnen dragen. Het begrip staat in de bijbel voor zware tijden die mensen meemaken. Jezus zegt daarentegen: “Mijn juk is licht”.

Bij een uitvaart wordt vaak verteld over de overleden persoon. Daardoor kun je je de persoon zo weer voor de geest halen. In de tekst spreekt de Here Jezus over Zijn Vader. Hij is de Zoon en kan dus als geen ander goed uitleggen wie God is.

Wij vragen ons zoals Job wel eens af: Waar is God? Wie is God? Kijk dan naar de Here Jezus. Hij laat ons God zien zoals Hij werkelijk is. Hij spreekt namens de Vader in de Hemel als Hij zegt: Je moet weer kind worden, kom bij Mij en je zult rust vinden. En niemand wordt uitgesloten. Er is geen enkele voorwaarde. Hij belooft rust van binnen omdat Hij de verbinding met God tot stand brengt.

Met onze angsten voor spanning in de wereld, de ongerechtigheid, de Coronacrisis, de klimaatcrisis kunnen we bij Jezus terecht. Hij is er bij in het grootste verdriet in de angstigste ziekte. Hij kijkt niet op je neer, Hij komt naast je zitten. Hij wil al je zonden vergeven.

Jezus verliet de Hemelse heerlijkheid en kwam op aarde om Zijn Vader te laten zien. Hij slaat Zijn armen om ons heen. Dan mag je leven uit vergeving.

Hij waarschuwt er wel voor, dat we ook buiten God kunnen komen te staan als we de Here Jezus aan de kant schuiven. Zonder Hem loop je vast in je leven, bij Hem komen is eenvoudig: Vouw je handen en bidt: “Kom in mijn hart Heer Jezus.”  Neem zijn juk op je. Het is, in tegenstelling tot het juk van het aardse leven, licht en zacht. Als we Hem volgen worden we zachtmoedig en kijken we anders naar de wereld om ons heen. Hij is nabij, elke dag tot Hij terugkomt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.