Preek van de week, zondag 27 feb

Voorganger: Dhr. H.J. Takken, De kerk, een veilige plek

De tekst van vandaag: 2 Samuël 13 : 1 – 22

Hoe komt zo’n verhaal nou in de bijbel? Dan kan de bijbel toch niet Gods woord zijn? Maar aan de andere kant; dit was en is toch ook de wereld waarin we leven? Waar is God in dit verhaal? Hij wordt niet één keer genoemd. Wellicht is dat bewust. Het gaat ook over een leven zonder God.

Het verhaal vertoont alle kenmerken van seksueel misbruik.

Ten eerste: Als Amnon zijn zus grijpt, geeft zij in alle toonaarden aan dat zij dat niet wil, maar hij heeft de macht en de kracht. Hij ziet haar als een object en niet als een naaste.

Ten tweede: de doofpot. De dader wil dat het slachtoffer er over zwijgt. Maar ook de omgeving wil vaak dat er gezwegen wordt om te voorkomen, dat er schande er over de familie komt. We houden het liefst binnenskamers. Het slachtoffer heeft soms zelfs een schuldgevoel en zwijgt daarom ook.

Het derde kenmerk is het verwoestende effect van het misbruik. Zij verscheurt haar veelkleurig gewaad. De kleur verdwijnt uit haar leven. Schade kan blijvend zijn bij het slachtoffer. Uit onderzoek blijkt, dat de helft van de slachtoffers van seksueel misbruik relatieproblemen krijgt, suïcidaal is, slaapproblemen heeft of in een verslaving verstrikt raakt.

Wat moeten wij hier nu mee?

God is een toevlucht. Bij Hem ben je veilig. Dan moeten wij die veiligheid ook in de kerk bieden.

Jezus zei: “De waarheid zal u vrij maken.” Als het speelt, zelfs als het alleen nog maar gedachten in die richting zijn, blijf er niet mee zitten. Kom er mee naar de vertrouwenspersoon.

Seks is een gave van God, mooi, maar wel verbonden aan liefde en trouw.

In 1 Korinthe 13 : 4 – 5 staat het heel treffend: “De liefde is geduldig, vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.”  

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.