Deurcollecte 27 maart

De deurcollecte van zondag 27 maart 2022 is bestemd voor Stichting Present Amersfoort.  Bij present geloven ze dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil deze schakel zijn.  In Amersfoort verzorgen zij ruim 100 projecten per jaar. Dat zijn zo’n 800 vrijwilligers die zich inzetten om van Amersfoort een mooiere stad te maken! Meer info over deze stichting zie: https://stichtingpresent.nl/amersfoort/

Geen mens kan iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen.

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.