Lied van de maand, februari 2022

Het lied is is bekend als Opwekkingslied 167 en is gecomponeerd en geschreven door Ds. Charles A. E. Groot. Hij is mede-oprichter van de Nederlandse gospelformatie De Lighters.

De tekst van het lied geeft uiting aan het samen geloven en het delen van je geloof in een kerkelijke gemeente.

Als Ichthusgemeente gaan we samen het nieuwe jaar in. In vertrouwen, dat “het Werk van God niet te keren is, omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de grenzendie door mensen zijn gemaakt.”

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.