Preek van de week, zondag 1 mei

Voorganger: Ds. B.A.T. Witzier, Zijn jouw ogen al geopend?

De tekst van vandaag: Lucas 24 : 13 – 35

Twee onbekende leerlingen van Jezus ontmoeten de opgestane Jezus, maar ze herkennen Hem niet. Hun hoop is vervlogen door de dood van Jezus. Hun ogen zaten als het ware dicht. Ze konden of wilden niet geloven, in Jezus’ opstanding.

Gaat dit ook over ons? We weten van Jezus, maar raakt het ons ook?

Jezus trekt met je op, hij vraagt wat je bezig houdt, maar je ziet/herkent Hem niet. Denken wij misschien te klein over waar je Hem ontmoeten kunt?

Hoe reageert Jezus? Wat moet je doen om te ontdekken hoe Jezus jou bereiken wil?

  1. Hij zoekt je op. Hij reist met je mee. Je moet Hem alleen wel kunnen of willen zien. De tekst “Brandde ons hart niet….” Heb je dat soms ook? Je geweten wat spreekt, een diep verlangen, weemoed. Zou het de Heer zelf niet kunnen zijn?
  2. Hij spreekt hen aan op hun verstand en begrip. Wij hebben vaak allerlei verstandelijke en emotionele argumenten om niet te geloven. Misschien heb je wel gebeden, maar er is niets gebeurd. Hij prikt er doorheen. Wij kunnen het niet bedenken, maar het graf was wel leeg.
  3. Jezus legt de bijbel uit. Hij is te vinden in de Schrift. De Emmaüsgangers hadden Hem eerder in de bijbelteksten nooit herkend. Jezus legt het hun uit. Er loopt een rode lijn door de bijbel heen. Als je die volgt, kun je niet om Jezus heen.
  4. Ze herkenden Hem bij het breken van het brood. Maar op het moment, dat ze Hem herkenden, was Hij ook plotseling verdwenen. Vanaf dat moment wisten ze wel dat Hij het was. Kijk eens omhoog naar de dingen om je heen, want wat God wil is in allerlei dingen zijn aanwezigheid laten zien.

Misschien zit je vol met vragen en heb je wel altijd op de verkeerde plek gezocht. Weet dan: Hij leeft Hij is aan meerdere mensen verschenen. Hij is er ook nu. Hij trekt met je op. Hij is er altijd bij.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.