Lied van de maand, mei 2022

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” is een Paaslied uit de liedbundel van Johannes de Heer met tekst van Eduard Gerdes.

De melodie is wordt toegeschreven aan Henri Abraham César Malan. Er zijn ook bronnen die Martinus Sieveking aanwijzen als toonzetter van dit lied.

Tekst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans’ Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

Geen graf hield Davids zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan

wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.