Preek van de week, zondag 31 juli

Voorganger: Prof. Dr. H.J. Selderhuis, Onze Koning

De tekst van vandaag:   1 Koningen 10 : 1 – 13 en Mattheus 12 :42

Het is nogal druk aan het hof van Salomo. Iedereen wil wel eens weten hoe dat zit met zijn roem als koning van dat kleine landje. Zo ook de koningin van Scheba. Via via was het verhaal van de bijzondere rijkdom en wijsheid van Salomo ook tot haar doorgedrongen en zij wilde wel eens kennis maken met die koning, die zijn macht niet aan zichzelf toeschreef, maar aan de Heer.

Mensen komen in contact met het geloof en komen naar de kerk als zij van ons horen over de zegeningen van de Heer. Als ze het van ons niet horen, van wie dan wel?

De koningin houdt het na het bezoek niet bij het prijzen van Salomo zelf. Ze voegt er aan toe, dat zijn personeel bevoorrecht is om aan het hof te mogen werken.

Hoe het haar verder vergaat lezen we niet, behalve in Mattheus 12. Jezus zegt daar, dat ze nog een keer terug komt om samen met de gelovigen te getuigen tegen ongelovigen en huichelaars.

Jezus zegt tegen de omstanders: Zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om naar Salomo te luitsteren. Ik ben meer dan Salomo en ik sta voor jullie en je doet er niets mee? En hoe zit het met ons? Christus komt naar ons toe vanuit de Hemel en zegt Ik ben Jezus en Ik neem zondaars aan. Als Hij hier is, laten we Hem dan loven en prijzen. Laten we Hem vragen om ons te vernieuwen en ons tot getuigen te maken.

We hebben een Koning, die meer is dan Salomo. De eeuwige liefde van God voor u, voor jouw en voor mij. Een Koning, die ons Zijn Heilige Geest geeft om wijsheid te ontvangen.

Als we dat gaan zien en beleven, als we deze God met Zijn genade gaan prijzen, als we dagelijks oog hebben voor onze voorrechten en God daarvoor danken, dan heeft de koningin van Scheba straks op de jongste dag misschien nog werk zat, maar niet aan ons.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.