Preek van de week, zondag 7 augustus

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden, Wie is mijn naaste?

De tekst van vandaag:   Micha 6 : 6 – 8 en Lucas 10 : 25 -37

Wie is eigenlijk de naaste in dit verhaal? Het slachtoffer? Volgens de tekst is het juist degene, die medelijden heeft getoond. De Samaritaan zelf dus.

De wetgeleerde stelt de vraag om Jezus op de proef te stellen. Destijds werd niet iedereen als een naaste beschouwd. Je moest kiezen wie er wel of niet bij hoort. Veelal mensen uit eigen kring. Het beeld heerste, dat hoe dan ook buitenlanders (waaronder Samaritanen) niet je naaste konden zijn.

Jezus antwoordt met een verhaal. Hij gaat niet in debat. Op die manier wordt je een minimalist in de naastenliefde en doe je uiteindelijk helemaal niets meer voor een ander.

De reizigers in het verhaal staan voor een dilemma. Zij zijn de enige, die hulp kunnen verlenen, De priester en de Leviet zijn erg van de kerk en zij beschouwen een Samaritaan niet tot hun naasten. Bij de Samaritaan is dat anders. Hij verzorgt hem en zorgt voor onderdak en verzorging en veiligheid. Volgens Jezus ligt de kern van naastenliefde dan ook in medelijden, ontferming en compassie.

Je hebt geen naaste. Je bent een naaste.

De eerste en belangrijkste naaste is dus eigenlijk Jezus zelf. Zoek je heil bij Jezus. Je kunt niet verder zonder Hem. Dat hoeft ook niet. Hij wil ons alles geven wat nodig is. Bewijs iets van het medelijden dat je zelf van Jezus mocht ervaren aan de anderen, die bij jou op het pad worden gebracht.

Martin Luther King zei: Vraag je niet af wat er met jou gebeurt als je naastenliefde betoont. Vraag je liever af wat er gebeurt met de ander als je niet helpt. Denk vanuit het slachtoffer.

Naasten worden op onze weg geplaatst. Het levert misschien een hoop stress en gedoe en misschien zelfs gevaar op, maar als die naaste dan op je pad komt, dan is hij daar voor jou.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.