Preek van de week, zondag 14 augustus

Voorganger: Ds. M.J. Hagg, Hoe ontmoeten we God?

De tekst van vandaag:  Nederlandse Geloofsbelijdenis  art. 2

In de vakantietijd leggen we het werk even neer en zoeken we ontspanning en rust in de natuur. De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt er van dat je in de natuur God beter ervaart. Ze is geschreven in de 16e eeuw, een tijd van oorlog, omdat de koning van Spanje bang was, dat de Nederlanders zich wilden afscheiden van de Rooms Katholieke kerk.

De schrijver wilde zeggen: “Wij geloven in een zelfde God, maar we leggen het accent anders.”

De geloofsbelijdenis zegt iets over wie God is:

We kennen God in de eerste plaats door Zijn schepping en Zijn regering over de hele wereld.

We zien daarin Zijn onmetelijke kracht en Goddelijkheid.

Ten tweede kennen we God door Zijn Woord, de bijbel. Een schrijver herken je aan de schrijfstijl, zijn/haar handtekening. In de bijbel herkennen we de handtekening van God.

In de natuur zien we iets van Gods handtekening. Vergelijk het met een mooie design vaas. Door de vaas te bestuderen weet je nog niet hoe de maker was.

In de bijbel komt God tot mensen. Hij doet dat op verschillende manieren: in een droom, in de natuur, in gesprekken, in een groot licht zoals bij Paulus. De ontmoetingen verwarren je. Ze laten je niet met rust tot je rust gevonden hebt bij Hem.

Geloven lijkt in ons land achterhaald. De media leggen geen link tussen gebeurtenissen en God. Maar God geeft iedereen de tijd om Hem te leren kennen. Hij laat zich kennen in de persoon van Jezus. Het sterven en de opstanding van Jezus is een lastig verhaal. Het gaat over fouten maken en vergeven en zo zit onze samenleving niet in elkaar. Of zit er juist iets fout in hoe we omgaan met elkaar?

Jezus liet zich wegduwen tot aan het kruis. Omdat Hij van ons hield is Hij die weg van liefde, die ons vrijheid geeft, gegaan.

Geniet van uw vakantie. Wat ziet u om u heen? Ziet u God? Ziet u Jezus? Wordt je geraakt door Zijn liefde?

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.