Deurcollecte 25 september

Deze diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Hoorn van Afrika 2022. In Oost-Afrika heerst op dit moment de ergste droogte sinds 40 jaar. De gevolgen ervan zijn ernstig. Zo’n 20 miljoen mensen hebben een groot voedseltekort of hebben geen voedsel. Veel mensen sterven door voedselgebrek. Op sommige plaatsen is al drie jaar lang geen druppel regen gevallen waardoor er geen graan groeit en dieren sterven. Door de oorlog in Oekraïne verergert de situatie. Hierdoor stagneert de graanexport en stijgen de voedselprijzen.

In de hoorn van Afrika was er altijd al een dreiging van tekorten. Sprinkhaanplagen zorgden voor een toename van een dreigende hongersnood. Dat pakt nu desastreus uit. Iemand die er was, zei: ‘De afgelopen jaren zijn de oogsten steeds mislukt. Kleine kinderen hebben echt vandaag eten nodig. Dat is er nu niet. Het gaat om leven of dood en iedere dag maakt het verschil’.

Partnerorganisaties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: daar waar mensen totaal geen eten hebben. Ze helpen met voedsel, medicijnen en noodzakelijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Helpt u mee?

Giften kunnen gedaan worden via de collectes op genoemde datum of door overmaking op het rekeningnummer van de diaconie zijnde NL 05 SNSB 0937 076 813 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk-Amersfoort onder vermelding van de naam van het project.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.