Preek van de week, zondag 18 december

Voorganger: Ds. B Luiten Gelukkig geloven door de Geest van God
De tekst van vandaag: Lucas 1 : 26 – 56


Wat Maria overkomt is heel bijzonder. Zij was een onbekend jong meisje uit een onbetekenend
plaatsje in Galilea. God kende haar wel. Zij kon het niet bevatten, maar ze geloofde het wel.
Gabriël heeft haar verteld, dat haar familielid Elizabeth ook zwanger was en dus gaat ze daarheen.
Elizabeth neemt als eerste het woord bij de aankomst van Maria. Dat is verrassend, want hoe kon zij
weten, dat Maria zwanger was van de Heer? Het antwoord is: Door de Heilige Geest.
Wat zal het Maria bemoedigt en gesterkt hebben; beiden vervuld van de Geest. Ze geloofden in wat
ze nog niet hadden gezien. Ook wij geloven in wat we niet hebben gezien. Het is de Geest die ons
kennis en vertrouwen geeft in God en werkt in ons hart.
Kennis van God maakt gelukkig. Het kind springt op in Elizabeth’s schoot als Maria binnenkomt.
Verderop in het evangelie springen de Schriftgeleerden helemaal niet op van vreugde als Jezus
spreekt. Dat komt, doordat al hun kennis hun in de weg zit.
Als we mensen enthousiast willen maken voor de kerk moet de vraag zijn: Herken jij iets van de
Heilige Geest in je leven? De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Het is aan ons om Hem de
ruimte te geven zijn werk te laten doen.
Als aanstaande moeder van de zoon van God kent Maria bijzonder geluk. Na de geboorte van Jezus
speelt zij geen bijzondere rol meer. Hij ziet iedereen als moeder, broers en zussen. Daarmee laat Hij
ons delen in het geluk. “Ik ben in jou en jij in Mij”. Jezus kwam niet langs als hulpverlener. Hij werd
geboren in onze ellende, voor altijd één met ons. Gelukkig ben je door de Geest die je één maakt met
de Zoon, en de Zoon van God één maakt met jou. Dan wordt het kerstfeest.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.