Preek van de week, zondag 25 december

Voorganger: Ds. Vrijhof Dit is alles wat we hebben
De teksten van vandaag: Jesaja 9 : 1 – 6 en Lucas 2 : 1 – 15

In het eeuwenoude Nederlands kerstlied “Nu zijt wellekome” staat de regel “Gij komt van also hooge
van also veer, van de hoge hemel neer.” Het zegt eigenlijk: Jezus, U bent niet van hier beneden. U
bent uit de Hemel gekomen, bij God vandaan en in Uw komst ontmoeten wij een andere wereld.
Daarom vieren wij Kerstfeest. Hij was een kind zoals alle andere, maar Hij werd niet vanuit deze
wereld geboren. De aarde heeft in Hem bezoek gekregen vanuit de hemel.
In 1997 maakte de ruimtesonde Cassini Huygens vanaf de planeet Saturnus een foto van het heelal,
met daarin de aarde op 1,5 miljard kilometer afstand. Een onvoorstelbaar klein stipje in het heelal.
Wie zou dit stipje in die oneindige ruimte ooit kunnen vinden en willen bezoeken?
Jezus, de Zoon van God wist ons toch te vinden. Hij kwam als kind vanuit Zijn Hemelse woning om
ons deelgenoot te maken van de wereld van God, zonder zonde, zonder kwaad, zonder oorlog,
zonder geweld en zonder dood, zonder leed, zonder gebrek, zonder ziekte, die wij zo missen en waar
we zo naar kunnen verlangen.
Jesaja had het al voorspeld: God gaat ingrijpen op wonderlijke wijze. Een kind is ons gegeven tot ons
heil. Een belofte van redding. Die nieuwe tijd brak door toen Maria een kind ter wereld bracht. De
ultieme inlossing van die oude belofte.
Een kind in een voederbak is alles wat we hebben. Voor ons geboren om ons de vrede van God te
brengen, de redding en vernieuwing van ons bestaan.
Het kind dat zal sterven aan het kruis, maar dat ook zal opstaan uit het graf en Zijn Geest zal
schenken aan de wereld.
Kerst is het welkomstfeest van Jezus, die alles is wat wij uit genade hebben ontvangen vanuit die
andere wereld: onze moed en onze kracht, onze hoop en onze vrede, onze inspiratie en onze
bezieling. Met Hem wensen we ieder een Gezegend Kerstfeest.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.