Preek van de week, zondag 22 januari

Voorganger: Ds. J. Jonkman De naam van de Here: Ik ben die ik ben
De tekst van vandaag: Exodus 3 : 1 -15


Onze naam zegt niet zoveel over wie wij zijn. In de bijbel is dat anders.
De naam Here, die bijna 7000 keer voor komt in het Oude Testament betekent “Ik ben die Ik ben” of
“Ik zal zijn wie Ik zijn zal”. Zo heeft God zich bekend gemaakt. Er zit iets raadselachtigs in.
Het is een naam vol rijkdom, heerlijkheid en heiligheid. God is God. Hij is geen mens.
Als Mozes wordt geroepen uit de brandende braambos, maakt God zich bekend als de God van
Abraham, Isaac en Jakob. Als God Mozes vraagt om naar de Farao te gaan, komt ook Mozes als mens
eerst met bezwaren. “Ik ben geen leider, ze zullen mij niet geloven, ik ben geen begenadigd spreker.”
We hebben geloof nodig om steeds beter te begrijpen dat alles in die naam “Ik ben” opgesloten ligt.
Met “Ik ben die Ik ben” zegt God indirect: “Ik doe wat Ik doe”. Het is het begin van Zijn verlossing. Hij
heeft de ellende van Zijn volk gezien en verloste hen uit de slavernij. Hij verlost ook ons van waar we
in ons leven op vast lopen. Hij heeft ons bij de doop beloofd dat Hij onze God is, ons kent met al ons
verzet, onze teleurstellingen, onze boosheid en ons zoeken naar Hem.
In Jezus Christus heeft God een gezicht gekregen. Jezus zei ook: Ik ben het brood van het leven, Ik
ben de opstanding van het leven, Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Al gaat ons leven door een dal, Hij blijft bij Zijn belofte. Jezus riep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God
waarom hebt U mij verlaten?” maar daarna: “In Uw handen beveel ik Mijn Geest”. Het komt aan op
vertrouwen. Hij zegt: Al begrijp je soms Mijn wegen niet, zoek Mij en je zult op wonderlijke wijze toch
gesterkt worden, want Ik ben die Ik ben.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.