Preek van de week, zondag 29 januari

Voorganger: Ds. J. Maasland Gods Koninkrijk wordt al zichtbaar?!
De tekst van vandaag: Marcus 1 : 14 – 20


Jezus roept en mensen volgen. Als God roept, ga je. Maar bij bijvoorbeeld Mozes zat daar nog wel
het een en ander aan vast. Hij mocht bij zijn geboorte eigenlijk niet leven, groeide op aan het hof,
moest vluchten en werd schaapherder. Weer later werd hij leider van het volk omdat God hem
daartoe riep.
Jezus week uit naar Galilea nadat Johannes gevangen genomen was. Johannes was de wegbereider
van Jezus en je zou verwachten, dat Jezus het werk zou voortzetten, maar Hij vertrekt naar Galilea.
Het werk van Johannes in Jeruzalem valt stil.
Als je denkt, dat je God aan het werk ziet, kan het ook zomaar ineens dramatisch anders lopen. Maar,
al lijkt het er uiterlijk wel op, Gods weg in Jezus Christus is geen drama. God begint in Jezus Christus
iets nieuws. Niet in het centrum van de macht, maar op een zijpad. Johannes gevangen, Jezus
vertrokken naar Galilea. Het lijkt een drama, maar Jezus begint in Galilea met Zijn verkondiging.
Als je God op het spoor wil komen, moet je niet zoeken op voor de hand liggende plekken. Hij is waar
niemand Hem verwacht.
Het lijkt een toeval, dat Hij de vissers ontmoet en hun vraagt om Hem te volgen. Het wonder is dat zij
Hem ook onmiddellijk volgen.
Jezus zag de vissers, niet zij zagen Hem. Als Hij ons ziet, spreekt Hij ons aan midden in onze dagelijkse
bezigheden. Hij zegt: Kijk naar mensen zoals Ik ook naar jullie heb gekeken.
Als Jezus gaat spreken oefent God Zijn macht uit. Jezus trekt door het land en verkondigt het goede
nieuws. Neem dat goede nieuws mee in je leven als basis voor wat je doet.
Als je amen zegt op Zijn roepstem zul je ervaren dat je wandelt in Zijn licht. Dan zie je de dingen
anders. Zelfs een bericht dat er geen hoop meer is, wordt dan overstraald door het licht van Pasen.
Hou vol door Hem te volgen, door je vertrouwen aan Hem te geven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.