Preek van de week, zondag 26 februari

Voorganger: Student R.B.J. van der Linden Besef toch……..!
De tekst van vandaag: Johannes 11 : 45 – 54


In de vergadering, die in de tekst wordt besproken, wordt het besluit genomen tot iemands (Jezus’)
dood. Jezus wordt als gevaar gezien. De hogepriester merkt in de vergadering op: “Beseffen jullie dan
niet dat het beter is dat één persoon sterft dan het hele volk?”
Waarom grijpt God niet in? Die vraag stellen wij ook wel als er moeilijkheden opduiken in ons leven.
Maar God heeft in het handelen van de hogepriester wel degelijk de regie.
Johannes 11 is het hoogtepunt van Jezus optreden. De opwekking van Lazarus was een van de
laatste tekenen van Jezus. Niet beperkt door ziekte, gebrek aan voedsel, zelfs niet door de dood
hadden die tekenen één doel: dat Hij geopenbaard zou worden als de Zoon van God.
De Farizeeërs zijn de religieuze leiders. Op de melding van de opwekking van Lazarus komt het
Sanhedrin bijeen. Wat moeten zij doen? Dit speelt in de periode dat er veel mensen naar Jeruzalem
kwamen om het Pesach feest te vieren. Als ze Jezus door laten gaan, gaan steeds meer mensen in
Hem geloven en zal dat misschien zelfs leiden tot een volksopstand. Dat is een bedreiging van hun
eigen positie. De Romeinen zullen wellicht de tempel sluiten.
Hij zegt dus: Jullie begrijpen het niet. Besef toch, dat het in jullie belang is, dat één mens opgeofferd
wordt. Offers waren bekend bij de priesters. Er werden talloze dieren geslacht om de zonde te
verzoenen voor het volk.
Johannes pakt hier de rode draad door zijn evangelie op. Hij wijst hier het offerlam aan, dat de zonde
van de wereld wegdraagt.
De woorden van Kajafas zijn het werk van de Heilige Geest. God zegt in Zijn oneindige liefde tot ons:
Besef toch, dat die ene mens Jezus Christus moest sterven voor de redding van allen.
God heeft wel degelijk ingegrepen. Hij heeft wel degelijk de regie. Jezus stierf zodat wij kinderen van
God zouden zijn. Hij wil ook jouw verlosser zijn.
Duizend, duizend maal o Heer zij u daarvoor dank en eer.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.