Preek van de week, zondag 5 maart

Voorganger: Ds. J. van Mulligen Aanmaning
De tekst van vandaag: Markus 12 : 1 – 12


Soms krijg je een aanmaning in de bus omdat je een rekening niet op tijd hebt betaald.
Vanmorgen gaat het hier ook over.
Iemand zet een wijngaard op en als hij naar het buitenland vertrekt verhuurt hij de wijngaard. Als de
eerste termijn verstreken is en er niet wordt betaald, stuurt hij mensen met een aanmaning, maar ze
worden geslagen en zelfs gedood. Zelfs zijn zoon doden zij.
De eigenaar van de wijngaard is God. De wijngaard in het verhaal is Israël. De pachters zijn de leiders
van het volk. De zoon is Jezus. Het geduld van de eigenaar wordt op de proef gesteld. Gods geduld
wordt op de proef gesteld. Je zou verwachten, dat de eigenaar van de wijngaard de pachters er uit
gooit, en zeker niet, dat hij zijn zoon er aan waagt.
Toen de mensen zich vergrepen aan de Zoon van God bleef het stil. Toen Jezus uitgescholden werd
en geslagen, bleef het stil. Toen hij gekruisigd werd bleef het stil. Geen actie vanuit de hemel. God
geeft niet op. Nog steeds bestaat de wijngaard bij de gratie van dat geduld. De deur staat nog altijd
wagenwijd open. De verwerping van Jezus is zelfs het begin van Gods verdere plan met de wijngaard.
Hij laat zich door wanbetalers niet afhouden van Zijn plan. In Jezus Christus neemt Hij zelfs de
achterstallige huur voor zijn rekening. Toch zeggen velen: Bedankt, maar ik kom er zelf wel uit. Bij
een dergelijke hardnekkige weigering zouden wij het opgeven, maar Gods geduld is grenzeloos.
Een keer zul je toch Zijn recht willen erkennen en met je schuld voor de dag komen.
Het aanbod ligt er. Zelfs voor onrechtvaardige pachters. Zou gauw ze op de knieën gaan worden de
aanmaningen ingetrokken. Wat doe jij met die aanmaning? Je kunt hem verscheuren en niet op de
riante schikking ingaan. Je kunt ook contact opnemen met de afzender. Dat is God. Hij is
onvoorstelbaar geduldig. Wie terug gaan worden feestelijk onthaald. Wonderlijk, onvoorstelbaar,
heerlijk en onmisbaar.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.